Bemærk: Nedenstående skemaer er kun vejledende.

Brug altid aktuel rørleverandørs anvisninger.

Stuksvejseparametre Wavin PE SafeTech og PE PLUS rør PN10 SDR17

Udv. Rørdiameter  63  75  90  110  125  140  160 mm.
Godstykkelse 3,8 4,5 5,4 6,6 7,4 8,3 9,5 mm.
Temperatur Spejl 240º     + 5º  / -5º C C.
Slæbetryk Lægges til den angivne kraft  
Forvarmekraft * 111 157 226 338 431 541 707 N.
Manometertryk               Bar
Forvarmetid Indtil vulstbredden er 1-3 mm  
Opvarmningskraft Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl  
Opvarmningstid 39 42 53 65 70 80 95 Sek.
Omstillingstid 4 5 5 5 6 6 6 Sek.
Svejsekraft 111 157 226 338 431 541 707 N.
Manometertryk               Bar
Svejse og køletid 5 6 8 10 11 12 13 Min.

 

Udv. Rørdiam.  180   200  225   250  280  315  355 mm.
Godstykkelse 10,7 11,9 13,4 14,8 16,6 18,7 21,1 mm.
Temperatur Spejl 240º     + 5º  / -5º C C.
Slæbetryk Lægges til den angivne kraft  
Forvarmekraft * 896 1.108 1.403 1.722 2.164 2.742 3.486 N.
Manometertryk               Bar
Forvarmetid Indtil vulstbredden er 1-3 mm.  
Opvarmningskraft Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl  
Opvarmningstid 110 120 125 135 150 170 170 Sek.
Omstillingstid 6 7 8 8 8 9 10 Sek.
Svejsekraft 896 1.108 1.403 1.722 2.164 2.742 3.486 N.
Manometertryk               Bar
Svejse og køletid 15 16 17 17 18 19 21 Min.

 

Udv. Rørdiam.   400   450*   500  560  630     mm.
Godstykkelse 23,7 26,7 29,7 33,2 37,4     mm.
Temperatur Spejl 240º     + 5º  / -5º C C.
Slæbetryk Lægges til den angivne kraft  
Forvarmekraft *  4.413  5.592  6.890  8.654 10.967     N.
Manometertryk               Bar
Forvarmetid Indtil vulstbredden er 1-3 mm.  
Opvarmningskraft Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl  
Opvarmningstid  190 219 223 259 301     Sek.
Omstillingstid    10 10 12 12 14     Sek.
Svejsekraft  4.413 5.592 6.890 8.654 10.967     N.
Manometertryk               Bar
Svejse og køletid   22 23 25 27 29     Min.

* PE 100 rør uden kappe.

Ved fjernelse af kappe på rør, svejses ved 220°C +/- 10°C.