CNC

CNC styrede stuksvejsemaskiner HÜRNER Whiteline CNC ECO 2.0

HÜRNER CNC ECO 2.0 er den nyeste generation CN-styret stuksvejsemaskine, der er blevet udviklet i overensstemmelse  med maskindirektiv 2006/42 / EF .

Maskinerne leveres med en helt lukket CNC hydraulisk controller med beskyttelses klasse IP 54 for tryk på op til 220 bar.

CNC stuksvejsemaskiner op til 315 mm. er med store riflede drejeknapper til hovedspændebakker.

Den 4. spændebakke kan nemt fjernes ved at løsne 3 bolte.