Temperaturindstilling OMRON regulator

Omron E5CN temperaturregulator

Omron – Kalibrering af forskel, af den indstillede temperatur på Omron E5CN temperaturregulator og den faktiske temperatur på svejsespejl.

Der vil normalt være en forskel  i temperatur mellem regulator og varmeplade, afhængig af bl. a. placering af føler.

Spejlet bør være frit, en skruestik f.eks. “stjæler” meget varme.

Indstil de grønne tal  med op / ned tasterne til den ønskede svejsetemperatur.

Vent til de røde og grønne tal viser det samme.

Mål med eksternt termometer  temperaturen på svejsespejlet. Temperaturen vil typisk være lavere end det indstillede, bl. andet grundet afkøling fra omgivelserne.

 

 

Eksempel på ændring.

Regulator er på de grønne tal indstillet til 220°C, men eksternt termometer viser  at det kun er 210°C.

Tryk på niveautast (under 1 sek.)

Tryk på tilstandstast indtil de røde tal viser:   CNS

Brug op / ned tasterne til ændring af grønne tal til  ÷10

Tryk på niveautast (under 1 sek.)

Der bør nu være overensstemmelse med temperaturregulatoren og det eksterne instrument.