PVDF – Polvinylidenfluorid  – polyvinylidene fluoride

PVDF – Polvinylidenfluorid  – polyvinylidene fluoride

.

Anvendelse: PVDF bruges meget indenfor den kemiske industri og andre steder, hvor der bruges aggressive væsker og høje temperaturer. Det anvendes til fremstilling af ventiler, pakninger, pumpedele, tanke, fittings og rørføringer.

Brand: PVDF er selvslukkende. Brandklasse UL94 V0. Ved brand fraspaltes giftige fluorforbindelser.

Bukning. Udmærket både med bukkesværd, og ved tynde plader over varmetråd.

Egenskaber elektriske: ≥ 1×1012 Ω·m. Stærk piezoelectrisk effekt.

Farver: PVDF i uindfarvet tilstand mælkehvid/svag gulligt.

Fugtoptagelse: 50%RF %< 0,05

Fysiologiske egenskaber: Kan anvendes til kontakt med fødevarer. Opfylder betingelserne for FDA-godkendelse. Flourplast angribes ikke af mikroorganismer.

Historie: 1961 – Produktion af PVDF starter. I 1969 blev den stærke piezoelectriske effekt i PVDF opdaget.

Handelsnavne: Kynar

Indifikation brandprøve: Selvslukkende, ved opvarmning over 350° frigives giftige dampe.

Kategori: PVDF er et delkrystallinsk materiale, og tilhører gruppen af fluorplaster.

Kemikalieresistens: PVDFer kendt for sine gode kemiske egenskaber. PVDF er bestandig overfor de fleste syrer og svage baser, ligesom det er anvendeligt i varmt vand og damp. PVDF er ikke bestandig overfor alkalimetaller, flourgasser, acetone, ethylacetat, kaustisk soda og varm svovlsyre.

Kemisk opbygning: PVDF er højkrystallinsk kædepolymeriserede termoplast med stor tæthed i materialet. Massefylde 1,78 g/cm3

Levering: Plader, stænger samt rør, fittings og ventiler.

Limning: Vanskeligt.

Mekaniske EgenskaberPVDF er kendt for sine gode mekaniske træk- og trykstyrke. Det er et meget rent materiale med relativt gode styrke- og friktionsegenskaber.  Kugletrykshårdhed 110 N/mm2, Trækstyrke 50 MPa, Elasticitetsmodul 2200 MPa, Kærvsejhed 10 KJ/m2, Friktion 0,3 . Har lav tendens til koldflydning og god stivhed.

Miljø: Ved opvarmning over 350° frigives giftige dampe. Undgå tobaksrygning ved spåntagende bearbejdning.

Overfladebehandling: Vanskeligt

Rengøring: Tåler damp.

Samling (mekanisk): Udmærket

Sprøjtestøbning: Meget anvendt.

Spåntagning: Mulig

Svejsning: Svejsning: Varmespejl, ekstrudersvejsning, varmluftsvejsning 360-400ºC,  friktionssvejsning eller ultralydssvejsning.

Stuksvejsetemperatur: 240°C +/- 8°C

Termiske Egenskaber:  PVDF er meget ældningsresistent, også ved anvendelse under høje temperaturer eller i varmt vand. Udvidelseskoefficient 10-5/°C 14

PVDF kan generelt anvendes i temperaturområdet -30 til 130°C – kortvarigt op til 150°C.  Smeltetemperatur ca. 170ºC.

 UV- Stabilitet PVDF er UV-stabilt.

Varmformning  (Termoformning): Muligt, men vanskeligt

Vægtfylde ( gram / cm³ ) : 1,78