POM – Polyacetal – Acetalplast – polyformaldehyd – Polyoksymetylen – Polyoxymethylene – polyformaldehyde

POM – Polyacetal – Acetalplast – polyformaldehyd – Polyoksymetylen – Polyoxymethylene – polyformaldehyde

POM – Anvendelse: Anvendes inden for næsten alle industrigrene herunder maskinindustrien, levnedsmiddelindustrien og automobilindustrien. Anvendes bla. a. til hjul ruller remskiver knaster pumpehjul pumpehuse vandmålere hængsler benzindæksler kuglelejer glidelejer benzinpumper skruer håndtag tandhjul bøsninger styreskiver tandhjul lejer tandhjul styreskinner skruer, snaplåse.

Brand :Brænder med klar blå flamme uden synlig røg. Stikkende lugt som af formaldehyd. På grund af iltindholdet i molekylerne er POM let antændelig og mere brandbart end PA og PET. Brandklasse UL94 HB. Antændelsestemperatur 375°C. POM forbrænder til CO2 og vand ved fuldstændig forbrænding.

Elektriske egenskaber : Isolationsegenskaberne er gode, og der er høj gennemslags-styrke. Dielektrisk tabstal er lavt . POM-H og POM-C har forskellige egenskaber. De elektriske egenskaber påvirkes af temperatur og i begrænset omfang fugtighed.

Bør ikke benyttes sammen med corona-anlæg , hvilket medfører krybespænding , da overfladen med tiden ændres.

Farver: POM er hvid til farveløs i uindfarvet tilstand. Leveres normalt i farverne natur (hvid) eller sort. Kan indfarves i alle farver.

Fugtoptagelse 50%RF: 0,2-0,8 %. Fugtoptagelsen er maksimalt ca. 1% og betyder normalt ikke noget for egenskaberne.

Fysiologiske egenskaber: Fødevareindustrien benytter POM i udpræget grad, idet materialet er nemt at rengøre og ikke bliver påvirket af de rengøringsmidler, der normalt bliver brugt. POM kan godkendes af amerikanske (FDA) og tyske (BGA) myndigheder til brug i maskiner til levnedsmidler.

Historie: Polyacetal har været på markedet siden 1959. Acetal, blev først udviklet sidst i 1950s, som en homopolymer ved DuPont Delrin®, og som copolymer ved Ticona’s Celcon®.

Indifikation brandprøve: Brænder med klar blå flamme uden synlig røg. Stikkende lugt som af formaldehyd.

Kategori: Delkrystallinsk materiale.

Kemikalieresistens: Bestandig over for de fleste kulbrinter som æter, benzin, alkohol og andre drivmidler, olie, men ikke estere. POM-H er generelt mindre bestandigt end POM-C. Det gælder også over for varmt vand (hydrolyse), hvor POM-H ikke tåler vand over 65°C. POM-C er mere kemirestens end POM-H. Tåler svage syrer ved pH under 4 og de fleste baser.

 

Kemisk opbygning: Polyacetal er et delkrystallinsk termoplast. Massefylde 1,41 g/cm³.  POM findes i 2 typer homopolymer og copolymer hvor den copolymerede POM-C i dag er standarden. Copolymeren får bedre kemiske, men dårligere mekaniske og termiske egenskaber.

Levering: POM-C leveres i rundstænger (kan leveres centerless-slebne), emnerør og plader både i sort og natur. Som halvfabrikata forefindes POM i to typer – POM-H og POM-C.   POM-C, er i dag den mest almindelige.

Limning: Limning ret vanskelig, og store styrker opnås ikke. Der kan bruges tokomponentlim på epoxybasis eller polyurethanlim. Inden limning bør overfladen være ru, hvilket bedst opnås med en kemisk ætsning eller mekanisk slibning.

Mekaniske egenskaber: Stift, dimensionsstabilt, hårdt og fjedrende plast , med en høj slagstyrke og ringe koldflydningstendens. Har gode egenskaber som glidemateriale, når modglidefladen er glat. POM-H er hårdere, stivere og mere slidstærkt end POM-C på grund af højere krystallinitet.

Friktion 0,3 µ

Trækstyrke 65 Mpa

Kærvsejhed 6,5 KJ/m²

Elasticitetsmodul   2700 MPa
Kugletrykshårdhed 135 N/mm² .

Miljø: Formaldehyd kan være kræftfremkaldende og giver irritation i luftvejene.

Ved opvarmning til over 260ºC kan POM dekomponere, hvor der frigives formaldehyd gasser, hvilket indebærer fare for eksplosion.

Forarbejdningen kan lugtes. POM kan genanvendes.

 

Optiske egenskaber:   Delkrystallinsk materiale, uigennemtrængeligt for synligt lys.

Overfladebehandling: Dele kan metalliseres eller farves ved trykning og lakering. En kemisk eller elektrisk forbehandling er nødvendig for god vedhæftning.

Rengøring:  Benyttes i høj grad i fødevareindustrien, idet materialet er nemt at rengøre og ikke bliver påvirket af de rengøringsprodukter, der normalt bliver brugt.

Samling (mekanisk): Samling med skruer er den mest benyttede.

Man kan udmærket skære gevind i POM, men en endnu stærkere samling fås ved

at benytte gevindindsatse eller selvskærende skruer til plast.

 

Sprøjtestøbning: Kan forarbejdes ved sprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning, rotationsstøbning og termoformning.

Forarbejdningstemperaturen ved sprøjtestøbning og extrudering er ca. 200ºC.

Kan armeres med glas og andre armeringsstoffer.

Spåntagning: Kan let og hurtigt bearbejdes på almindelige værktøjsmaskiner.

Plasten er kortspånet, og overfladen vil få en god finish med korrekt slebet værktøj.

Stænger kan leveres centerless-slebne.

 

Svejsning: Varmespejl 210-230°C styrke ca. 90% – varmluftsvejsning med kvælstof 240-260°C styrke ca. 30% – friktionssvejsning styrke ca. 50-70% – ultralydssvejsning – viberationssvejsning.

Termiske Egenskaber. Slagstyrken bliver mindre ved faldende temperaturer og anvendes normalt ikke under – 40°C, fordi slagstyrken derunder er meget lav. Over 85-100°C bør POM ikke anvendes vedvarende. Tåler kortvarig temperaturer op til 140°C.

Ved anvendelse i varmt vand over 65°C kan der opstå sprødhed og krakeleringer (hydrolyse).

Stivhed er temperaturafhængig og falder meget ved stigende temperatur

nær det krystallinske smeltepunkt ved ca. 166°C (POM-C) henholdsvis 175°C

(POM-H).

UV- Stabilitet: POM er ikke UV-stabilt, men ved sorte og specielt stabiliserede typer kan den anvendes udendørs.

 

Varmformning (Termoformning): Såvel varmbukning som termoformning er muligt, hvis man styrer temperaturen nøjagtigt. Materialetemperaturen bør være 160 -170°C, hvilket er tæt på smeltetemperaturen. Ved denne temperatur er plasten transparent.

Vægtfylde: 1,40 – 1,42