PC Polycarbonat polycarbonate

Polycarbonat PC polycarbonate

Anvendelse: Polycarbonat anvendes til bl.a. sikkerhedsafskærmninger, maskinafskærmning, førerhuse, skudsikre vinduer, tagplader, skilte, kabinetter, sikkerhedsglas, politiskjolde, mobiltelefoner, elektrisk udstyr, fødevarecontainere.

 

Brand: Svært antændeligt, og slukkes kort tid efter antændelsen.

Bukning: PC er udmærket at  bukke på varmebukkemaskiner.

Plader kan koldbukkes ( i alm. bukkemaskine til stål) i radier svarende til pladetykkelsen, bukkezonen vil dog indeholde store spændinger. Koldbukkede emner bør fastholdes mekanisk , da de over tid vil rette sig noget tilbage.

Elektriske egenskaber: PC`s gode elektriske isoleringsværdier, kombineret med svær antændelighed og modstandsdygtig for fugt gør materialet meget brugt til elektriske applikationer.

Fysiologiske egenskaber: PC kan anvendes i kontakt med fødevarer. Regler findes hos FDA og BGA.

Historie: Polycarbonat blev første gang opdaget i 1898 da Einhorn, en Tysk Kemiker, observerede tilstedeværelsen af et uopløslig usmeltelig stof, under sit arbejde med at reagere hydrogener med phosgener. I 1902, Bischoff og Hedenström opnåede tilsvarende kryds-linkede, høj-molycylar-vægt polycarbonat; Dr WH Carothers fortsatte arbejdet med dette. I 1953 fremstiller Bayer laboratoriet en lineær termoplastisk polycarbonat af høj molycylar vægt. Dr. H. Schnell fra Bayer AG (Makrolon) og D. W. Fox fra General Electric (Lexan) annoncerede i 1957, uafhængig af hinanden, udvikling af PC, og i sommeren 1960 begyndte begge virksomheder kommerciel produktion.

Indifikation brandprøve:
Brænder med en let sodende, blærer op, gullig flamme, brunfarves, glødende aske. Lugter sødligt (delvis selvslukkende).

Handelsnavne: MAKROLON ® , LEXAN ® Thermoclear®, Gepax®

Xantar® er handelsnavn for blandinger af PC og ABS. Stapron E er handelsnavn for blandinger af PC med polyester.

Kategori: Sejt amorft transparent termoplast.

Kemikalieresistens: PC er bestandig overfor fortyndede syrer, de almindelige olieprodukter, alkohol, alifaliske kulbrinter, dog ikke stærkere opløsningsmidler. Baser, benzol og ozon vil normalt angribe PC.

Længere kontakt med varmt vand over 60 °C frarådes. Stærke spændinger sammen med et angribende medium kan være ødelæggende for materialet.

Levering: Plader , rør, stænger, svejsetråd

Limning: Inden limning bør fladerne være rengjort. Klæbning med ethylenchlorid eller methylenchlorid opløsningsmiddel er velegnet til små dele med lille fugetykkelse.Efter få sekunder trykkes emnerne sammen og sættes til hærdning i en varmluftovn. Ved større emner kan der i opløsningsmidlet tilsættes 5-10 % polycarbonat-spåner. En tokomponent epoxylim kan bruges til limning af tykkere fuger, eller limning af PC mod andet materiale.

Mekaniske egenskaber: Meget høj slagsejhed, kombineret med stivhed og god styrke, som kun varierer lidt i hele anvendelsestemperaturområdet. Selv ved store belastninger har PC kun lidt tendens til koldflydning. Mål stabiliteten er bedre end ved delkrystallinske materialer. Den tilladelige deformation bør ikke overskride 1 % ved træk.

Polycarbonat er nemt at ridse , og lakeres ofte med en hård overflade.

Optiske egenskaber:  Lystransmissionsgrad ved DIN 5036-1 er 88 % ved 1 mm tykkelse, beregningstal med ISO 489-A er 1,586 ved 1 mm. tykkelse.

Overfladebehandling: Lakering eller trykning kan anvendes. Visse malingstyper kan indeholde opløsningsmidler som PC ikke er resistens overfor.

Polycarbonat er nemt at ridse , og lakeres derfor ofte med en hård overflade.

Holm & Holm har produceret maskiner til UV-lakering af bl.a. display til mobiltelefoner.

Polering: Polering kan foretages med alkalifri polerpasta.

Samling (mekanisk): Skruer, nitter og lignende. Spændinger kan opstå som følge af varmeudvidelse. Kliksamlinger er meget velegnede.

Spåntagning: Køling med trykluft eller vand ; anvend ikke skæreolie eller lignende.

Hård skrubbearbejdning kan give indre spændinger. Problemfri stansning op til ca. 2mm pladetykkelse. Ved større pladetykkelse kan opvarmning være nødvendig, ca. 135 °C, hullets diameter ændrer sig ved afkøling.

Svejsning: Svejsning: Alle svejsemetoder. Varmespejl IR 390-410°C.  Varmluftsvejsning 450-500oC.,  spændinger opstår ved lange svejsesømme.  Friktionssvejsning, fortøres i 12 timer ved 120-130°C. Spændinger udløses efter svejsning ved 110-140°C.

Termiske Egenskaber. Ekstrem høj slagsejhed, også ved lave temperaturer

PC kan anvendes op til ca. 130 °C. Glasovergangstemperaturovergangen er ca. 152 °C.

UV- Stabilitet: PC angribes af UV lys, dog er plader ofte stabiliseret mod dette.

 

Varmformning(Termoformning): Pladerne skal fortørre inden termoformning. Materialet er sejt at forme og kan ikke formes i meget dybe træk eller skarpe komplicerede former.

Vægtfylde: 1,20