PEI Polyetherimid Polyetherimide

PEI Polyetherimid   Polyetherimide

Anvendelse: Komponenter til elektriske apparater, medicoapparater, medicinaludstyr, analyseudstyr, mikrobølgeovne, fødevareindustri.

Skum i fly, tog, skibe og industri.

Brand: Antændelstemperatur 535ºC. Svært antændelig med lav røgudvikling. Opfylder kravene til UL 94 V-0. PEI 1000 er godkendt af FAA til anvendelse i flyindustri.

 

Ekstrudering: Plader og stænger af PEI 1000 er ekstruderede

Elektriske egenskaber:Gode elektriske egenskaber. Dielektrisk konstant ved 1 MHz 3.15

Farver: Amorft transparent let gulligt ”ravfarvet” plast.

Fugtoptagelse: Luft 23ºC 50% RF ca. 0,75 % . Vand 23ºC 50% RF ca. 1,35 % .

Fysiologiske egenskaber: PEI 1000 opfylder EU-direktiverne samt FDA-regulativerne (USA) for

anvendelse sammen med fødevarer.

USP godkendt i klasse VI.

Handelsnavne: PEI 1000   ULTEM® er handelsnavn tilhørende firmaet General Electric. –   Semitron® – Som skum   Airex ® .

Historie: I 1982 introducerede General Electric PEI

Indifikation brandprøve: Svært antændelig med lille røgudvikling.

Kategori: Amorf termoplast

Se også PSU og PPSU

Kemikalieresistens:  Udmærket.  Særdeles god hydrolyseresistens.

Kemisk opbygning: polymer Vægtfylde 1,27

Laserskæring: Laserskæring er udmærket.

Levering: Stænger 5-150 mm. Plade 10-50 mm. Fremstillet af Quadrant EPP i Belgien.

Limning: PEI kan limes med epoxy-, polyurethan- og siliconelim. PEI kan også limes med methylenchlorid der opløser plasten.

Mekaniske egenskaber: Kan mekanisk belastes ved temperaturer vedvarende 171ºC, kortvarigt 210ºC.  Gamma og røntgen stråling, har lile / ingen indflydelse på PEI-plast mekaniske egenskaber.  PEI har god udmattelsesstyrke. (Bedre end PSU og PPSU).

Rockwell R=125

 

Optiske egenskaber: Amorft transparent let gulligt ”ravfarvet” plast.

Rengøring: Tåler hyppig sterilisation med damp. Autoclave.

 

Sprøjtestøbning: Høj process temperatur.

Spåntagning: PEI er udmærket at bearbejde skærende. Køling kan foretages med luft eller vand.

Svejsning: Stuksvejsning, friktionssvejsning og ultralydssvejsning.   Kan friktionssvejses sammen med ABS.

Termiske Egenskaber. Glasovergangstemperatur 210 °C. Smeltepunkt 215ºC. Termisk nedbrydning >530ºC   Anvendelsetemperatur i luft, vedvarende max 171ºC, kortvarigt op til 200ºC, hvor PEI stadig har høj styrke og stivhed.

Tilsætningsstoffer: Ultem® 2100 er 10% glasfyldt, Ultem® 2200 er 20% glasfyldt,
Ultem® 2300 er 30% glasfyldt. Der kan tilsættes kulfibre.

UV- Stabilitet: PEI 1000 er UV-stabilt.

 

Varmformning(Termoformning): PEI kan forarbejdes ved termoformning, men bør fortørres inden opvarmning. Høj procestemperatur er nødvendig.