PEEK – Polyetheretherketon – Polyether ether ketone

PEEK – Polyetheretherketon – Polyether ether ketone .

 

Anvendelse: Teknisk plast anvendt i industri, fly, biler, medicinalindustri m.m. Anvendes ofte som alternativ til metaller som rustfri stål og titanium.

Kabelisolering, elektriske konnektorer og andre varme belastede smådele.

Ventiler, pumpedele, tandhjul, lejer, snekkehjul, hydraulikdele, slidringe, skrabere, køkkenudstyr der anvendes ved høj temperatur.

Speciel film.

Brand: svært antændeligt, selvslukkende med meget lav gas og røgudvikling, og opfylder brandklasse UL94 V0 ned til en tykkelse på 1,45 mm. uden brug af additiver.

Elektriske egenskaber: Carbonforstærket PEEK er ledende.

 

Ekstrudering: Ekstrudering er bedst med 3 sektioner snekke og et L/D forhold på 22 til 30. Smeltetemperatur i området 400 til 430oC og fødetemperatur på mindst 425oC er anbefalet. Op til 30 % genbrug kan anvendes.

Farver: Naturlig farve er grå-brun. Blandinger er ofte sort.

Fugtoptagelse: Op til 0.5 % (50% rh)

Fysiologiske egenskaber: Ren PEEK kan godkendes ifølge EU-direktiver og de amerikanske FDA-regulativer om plastmaterialer anvendelse i kontakt med fødevarer.

Handelsnavne: Victrex® PEEK, Ketron® PEEK .

Historie: blev først fremstillet i Storbritanien i 1977 på ICI`s laboratorium og blev introduceret på markedet i 1978. Herefter kom andre producenter, bl.a. Du Pont , BASF og Hoechst.

Hydrolyse-bestandighed: Kan anvendes I tusindvis af timer i vand under tryk og damp op til 250°C uden særlig ændring af egenskaberne.

Kategori: Delkrystallinsk termoplast.

Kemikalieresistens: God kemikaliebestandighed. Koncentreret svovlsyre kan opløse PEEK. Plasten påvirkes også af rygende, koncentreret salpetersyre. Spændingsrevner vil kunne opstå i forbindelse med acetone.

Peek tåler radioaktiv stråling – gamma- og røntgenstråler.  Godkendt af den japanske MITI.

 

Kemisk opbygning: Vægtfylde 1,28 – 1,32 g/cm³

Levering: Rundstænger

Limning:  kan limes med lime som cyanoakrylat, epoxy og silicone. Overfladen kan eventuelt forbehandles mekanisk.

Mekaniske egenskaber:  har høj styrke, stor sejhed, stivhed og kun lille koldflydning ved belastning. Slid- og udmattelsesstyrken er god. PEEK har lille kærvsejhed.

Fiberforstærkede typer kan tåle store statiske og dynamiske belastninger ved temperaturer op til 300°C.

 

Optiske egenskaber:  Ugennemsigtig.

Overfladebehandling: Kan metalliseres med almindelige teknikker til termoplastiske materialer.

Rengøring:  tåler sterilisation i autoklave, damp, tørvarme, ætylen oxid, og gamma stråling.

Sprøjtestøbning: Sprøjtestøbning kører bedst med et L/D forhold på 18 til 22. Smeltetemperatur i området 370 til 400oC. Form temperatur bør være mellem 160 til 215oC.

Injektionstryk er 1500 bar, aftagende til 1000 bar for andet trin. Injektions-hastighed kan være høj fordi materialet ikke tager skade fra nedbrydning gennem klipning. Skruehastighed kan også være høj.

Spåntagning:  kan bearbejdes med skærende værktøjer på almindelige værktøjsmaskiner.Hvis køling er nødvendig, kan der benyttes vand eller luft.

Svejsning: Stuksvejsning med IR. Varmluftsvejsning. Ultralyd. Friktionssvejsning.

Termiske Egenskaber. Smeltepunkt 343°C. Glasovergangstemperatur på ca. 145°C.

PEEK kan anvendes i temperaturområdet – 60 til 250°C. Fiberforstærkede typer kan anvendes kortvarigt op til 315°C. PEEK er kærvfølsomt og sprødt ved lav temperatur; anvendes derfor ofte med fiberforstærkning.

Dimensionsstabiliteten er god; med fiberforstærkning kan den sammenlignes med stål.

PEEK tilsat carbon kan få forøget varmeledningsevnen med ca. 3,5 gange af ren PEEK, hvilket bl.a. udnyttes til køling af lejer m.m.

Tilsætningsstoffer:  kan leveres med kul- og glasfiberforstærkning UV-stabiliteten og varmeledningsevne kan forbedres ved tilsætning af carbon.

PTFE – grafit – carbonfibre

UV- Stabilitet:  påvirkes af UV-stråler, men nedbrydningen er langsom. Afhængig af tykkelse ca. 1 % reduktion af styrke på et år ved udendørs påvirkning. UV-stabiliteten kan øges ved tilsætning af carbon, eller kan males med f.eks. carbonblack.

PEEK har god resistens mod beta, gamma og røntgenstråling.

 

Varmformning (Termoformning): Vanskelig